{"id":3365,"date":"2020-07-10T00:13:15","date_gmt":"2020-07-09T21:13:15","guid":{"rendered":"http:\/\/flyertalk.ru\/?p=3365"},"modified":"2020-07-10T00:13:15","modified_gmt":"2020-07-09T21:13:15","slug":"kitajskie-vnedorozhniki-i-krossovery","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/flyertalk.ru\/novosti-i-obzory\/kitajskie-vnedorozhniki-i-krossovery.html","title":{"rendered":"\u0412\u044b\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u043c \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0439 \u0432\u043d\u0435\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u043d\u0438\u043a \u0438\u0437 \u041f\u043e\u0434\u043d\u0435\u0431\u0435\u0441\u043d\u043e\u0439. \u0410\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0440\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433\u0438 \u0438 \u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u044d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0442\u043e\u0432"},"content":{"rendered":"